Atardamar (arter) Kanaması | Atardamar Kanamalarında İlk Yardım

Atardamar Kanaması: Atardamar kanaması parlak kırmızı renklidir, kalp atımı ile eş zamanlı fışkırır. Atardamar kanaması daha seyrek görülen fakat en tehlikeli kanama tipi budur. Akan kan parlak kırmızıdır ve genelde kalp atışına uygun olarak tempolu bir şekilde fışkırır. Ana atardamarlardan biri patladıysa ve derhal önlem alınamazsa 1-2 dakika içinde kişi ölüme kadar gidebilir. Çoğu kez yaranın üzerine doğrudan ve güçlü tampon yaparak kanamayı durdurmak olasılığı vardır. Yaranın cinsi ve yeri de ne tür bir önlem alınması gerektiğini belirler.

İlk Yardım Kursu Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin Sayfayı Ziyaret Edebilirsiniz: https://www.yeniumitilkyardim.com/ilkyardim-dersi/

  • Atardamarın kalbe yakın tarafına parmak ya da yumrukla kuvvetle bastırılır.
  • Bastırma sırasında, basınç yapılan yerin alt kısmından nabız alınmalıdır. Nabız alınıp alınmadığı kontrol edilir.
  • Atardamar kanaması tek kemikli bölgelerdeki (üst kol ve uyluk) damarlarda ise boğucu sargı (turnike) uygulanabilir.
  • Kanayan atardamarın dört parmak üstüne sert bir tampon konur.
  • Tamponun üstüne herhangi bir temiz bez (mendil, eşarp, kravat vb.) alttaki derinin kıvrılmasına dikkat edilerek iki kere dolanır ve düğüm yapılır.
  • Atılan yarım düğüm üzerine bir sopa konularak sopanın üzerine tam bir düğüm atılır.
  • Sopa uçlarından tutularak kanama durana dek kendi çevresinde döndürülür.
  • Kanama durunca sopanın açıkta kalan ucu, kol ya da bacağa paralel duruma getirilerek sargıyla bağlanır.

Src Belgesi Belgesi Almak İçin : https://www.srcbelgesi.co/