KANAMALAR

İçindekiler →

Kanama Nedir?

Kanın, normal olarak içinde bulunduğu kalp ve damarlardan dışarıya çıkmasına kanama denir. Bir başka deyişle kanama, damar bütünlüğünün bozulması sonucunda kanın damarların dışına (vücudun içine veya dışına) doğru akmasıdır.

Kanamalar

Kanamanın ciddiyeti aşağıdaki durumlara göre değişebilir:

  • Kanamanın hızına,
  • Vücutta kanın aktığı bölgeye,
  • Kanama miktarına,
  • Kişinin fiziksel durumu ve yaşına