Kategori: Kanamalar

TOPLAR DAMAR KANAMASI

Koyu kırmızı renkte, sızar, taşar biçimindedir. Üzerine pansuman koyup üzerinden sarılması ve o kısmı yukarı kaldırılması genellikle kanamayı durdurur.

Toplardamarlar

Toplardamarlar, kılcal damarlardan ayrılırlar ve birbirleriyle birleşe birleşe gitgide büyürler ve içlerindeki kam kalbe taşırlar. Toplardamarların sayısı, atardamarların sayısına göre daha fazladır. İçlerinde taşıdıkları kanın basıncı ise çok düşüktür. Bu nedenle toplardamarların duvarlarının kalınlığı, atardamarlar dan daha incedir.

İlk Yardım Kursu Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin Sayfayı Ziyaret Edebilirsiniz: https://www.yeniumitilkyardim.com/ilkyardim-dersi.php

KANAMALARLA İLGİLİ YAZILAR

KULAK KANAMASINDA İLK YARDIM

Kulak Kanaması

Kulak kanaması ve kulak kanamasında neler yapılmalıdır:

 • Hasta veya yaralı sakinleştirilir, endişeleri giderilir,
 • Kanama hafif ise kulaklar temiz bir bezle temizlenir,
 • Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapatılır,
 • Bilinci yerindeyse hareket ettirmeden sırt üstü yatırılıp, bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır,
 • Kulak kanaması, anüs, kan kusma, üreme organlarından gelen kanamalarda hasta veya yaralı kanama örnekleri ile uzman bir doktorlara sevki istenir.

İlk Yardım Sertifikası Almak İçin

KANAMALARLA İLGİLİ YAZILAR

KANAMALARDA ÜÇGEN BANDAJ UYGULAMASI NASIL YAPILIR?

Kanamalarda üçgen bandaj uygulaması hakkında bilgiler:

Kanamalarda Üçgen Bandaj Uygulaması Nasıl Yapılmalıdır?

Üçgen bandaj, vücudun değişik bölümlerinde bandaj ve/veya askı olarak kullanılabilir. Üçgen bezin tepesi tabanına doğru getirilip yerleştirilir, sonra bir yada iki kez daha bunun üzerine katlanarak istenilen genişlikte bir sargı bezi elde edilmiş olur.

Elde Üçgen Bandaj Uygulaması

Parmaklar, üçgenin tepesine gelecek şekilde el üçgen sargının üzerine yerleştirilir. Üçgenin tepesi bileğe doğru katlanır. Elin sırtında, üçgenin uçları karşı karşıya getirilir ve çaprazlanır, bilek seviyesinde düğümlenir.

Ayağa Üçgen Bandaj Uygulaması

Ayak, üçgenin üzerine düz olarak, parmaklar üçgenin tepesine bakacak şekilde yerleştirilir. Üçgen bandajın tepesini ayağın üzerinde çaprazlayacak şekilde öne doğru getirilir. İki ucu ayak bileği etrafında düğümlenir.

Dize Üçgen Bandaj Uygulaması

Üçgenin tabanı dizin 3-4 parmak altında ve ucu dizin üzerine gelecek şekilde yerleştirilir. Dizin arkasından uçları çaprazlanır, dizin üstünde uçları düğümlenir.

Göğse Üçgen Bandaj Uygulaması

Üçgenin tepesi omuza yerleştirilir ve tabanı göğsü saracak şekilde sırtta düğümlenir. Bu düğüm ile üçgenin tepesi, bir başka bez kullanılarak birbirine yaklaştırılarak bağlanır.

Kalçaya Üçgen Bandaj Uygulaması

Üçgenin tabanı uyluğun alt kısmının etrafında düğümlenir, tepesi ise belin etrafını saran bir kemer yada beze bağlanır.

Güncel sertifikalı ilk yardım eğitim tarihlerini inceleyebilirsiniz.

Konusunda Uzman ve Tecrübeli Eğitmenlerimiz Tarafından Hazırlanan Temel İlk Yardım Eğitim Kitabımızın İçeriğini inceleyebilirsiniz.

KANAMALARLA İLGİLİ YAZILAR

KANAMALARDA YAPILMASI GEREKEN İLKYARDIM UYGULAMALARI NELERDİR?

 • İlk etapta hastanın / yaralının durumu değerlendirilir (ABC),
 • Tıbbi yardım istenir (112 aranır),
 • Yara ya da kanama değerlendirilir,
 • Kanayan yer üzerine temiz bir bez bastırılır,
 • Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncı arttırılır,
 • Gerekirse bandaj ile sarılarak basınç uygulanır,
 • Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanır,
 • Kanayan bölge yukarı kaldırılır,
 • Çok sayıda yaralının bulunduğu bir ortamda tek ilk yardımcı varsa, yaralı güç koşullarda bir yere taşınacaksa, uzuv kopması varsa ve / veya baskı noktalarına baskı uygulamak yeterli olmuyorsa turnike uygulanır,
 • Şok pozisyonu verilir,
 • Sık aralıklarla (2 – 3 dakikada bir) yaşam bulguları değerlendirilir,
 • Kanayan bölge dışarıda kalacak şekilde hasta/yaralının üstü örtülür,
 • Yapılan uygulamalar ile ilgili bilgiler (turnike uygulaması gibi) hasta/yaralının üzerine yazılır,
 • Hızla sevk edilmesi sağlanır.

TURNİKE İLE İLGİLİ DİĞER YAZILAR

KANAMALARDA BASKI UYGULANACAK BÖLGELER

Kanamalarda baskı uygulanacak bölgeler hakkında bilgiler:

Atardamar kanamalarında kan basınç ile fışkırır biçimde olur. Bu nedenle, kısa zamanda çok kan kaybedilir. Bu tür kanamalarda asıl yapılması gereken, kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın olan bir üst atardamar bölgesine baskı uygulanmasıdır. Vücutta bu amaç için belirlenmiş baskı noktaları şunlardır:

 • Boyun: Boyun atardamarı (şah damarı) baskı yeri
 • Köprücük kemiği üzeri: Kol atardamarı baskı yeri
 • Koltuk altı: Kol atardamarı baskı yeri
 • Kolun üst bölümü: Kol atardamarı baskı yeri
 • Kasık: Bacak atardamarı baskı yeri
 • Uyluk: Bacak atardamarı baskı yeri

KANAMALARLA İLGİLİ YAZILAR

KANAMALAR

Kanama Nedir?

Kanın, normal olarak içinde bulunduğu kalp ve damarlardan dışarıya çıkmasına kanama denir. Bir başka deyişle kanama, damar bütünlüğünün bozulması sonucunda kanın damarların dışına (vücudun içine veya dışına) doğru akmasıdır.

Kanamalar

Kanamanın ciddiyeti aşağıdaki durumlara göre değişebilir:

 • Kanamanın hızına,
 • Vücutta kanın aktığı bölgeye,
 • Kanama miktarına,
 • Kişinin fiziksel durumu ve yaşına

KANAMA TÜRLERİ

Kanayan Damarın Cinsine Göre 3 Tür Kanama

Kanama Türleri

Kanama türleri hakkında bilgiler:

1- Kılcal damar kanaması

Diğer adı kapiler olan kılcal damarlar vücudumuzun her bölgesini kuşatmış en küçük damarlardır. Oldukça ince bir dokuya sahip olan kılcal damarlar atardamar ile toplardamarı birbirine bağlamaktadır. Kan ile doku hücreleri arasında madde alışverişi sağlayan bu damarlar da kan akışı oldukça yavaştır. Oldukça hassas bir yapıya sahip olan bu damarlar genellikle yüz, bacak ve burun içi gibi yerlerde tahrip olarak kanamalara neden olmaktadır. Bu damarlarda meydana gelen çatlamalar varis olarak da adlandırılmaktadır.

İlk Yardım Kursu Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin Sayfayı Ziyaret Edebilirsiniz: https://www.yeniumitilkyardim.com/ilk-yardim-sertifikasi.php

2- Toplar damar kanaması

Doku ve hücrelerden, karbondioksitle yüklü kanı kalbe götüren damarların (ven=toplar damar) kanamasıdır. Toplar damar kanamaları, atar damar kanamalarına göre daha koyu renklidir. Doku ve hücrelerden kalbe döndüğü için kanaması aynı hızla yayılıcı tarzdadır. Kendi kendine durması zor olduğu için müdahale gerekir. Ancak atardamar gibi değildir Küçük kanamalar kendi kendine durabilir.

3- Atardamar kanamalar

Atardamar kanamaları az görülür ancak hemen müdahale edilmesi gerekir. Çok ciddi bir kanama türüdür. Bu tür kanamalarda iki noktaya dikkat etmeliyiz. Bunlardan ilki, kan kaybının miktarı, diğer dokuların kan akışının durmasından dolayı zarar görmesidir.