TURNİKE UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

  • Turnike uygulamasında kullanılacak malzemelerin genişliği en az 8-10 cm olmalıdır.
  • Turnike uygulamasında ip, tel gibi kesici malzemeler kullanılmamalıdır.
  • Turnikeyi sıkmak için tahta parçası, kalem gibi malzemeler kullanılabilir.
  • Turnike kanama duruncaya kadar sıkılır, kanama durduktan sonra daha fazla sıkılmaz.
  • Turnike uygulanan bölgenin üzerine hiçbir şey örtülmez.
  • Turnike uygulamasının yapıldığı saat bir kağıda yazılmalı ve yaralının üzerine asılmalıdır.
  • Uzun süreli kanamalarda turnike uygulamalarında, kanayan bölgeye göre 15-30 dakikada bir turnike gevşetilmelidir.
  • Turnike, kol ve uyluk gibi tek kemikli bölgelere uygulanır, ancak ön kol ve bacağa el ve ayağın beslenmesini bozabileceği için uygulanmaz.
  • Uzuv kopması durumlarında, ön kol ve bacağa da turnike uygulanabilir.

TURNİKE İLE İLGİLİ DİĞER YAZILAR