KAFATASI BEYİN YARALANMALARI

Kafatası-Beyin Yaralanmaları

Kafa Yaralanması

Bir kafatası-beyin yaralanması (kraniose-rebral travma) olgusunun acil karakteri belirlidir. Yüzeyel saçlı deri yaralanması ile beyin tutulumu olmadan gelişen kafatası kırıklarının yanında açık ve kapalı kafa-beyin yaralanmalarını ayırt etmek gerekir. Kapalı ve açık kranioserebral travmalar arasında en önemli ayırt edici fark, açık kranioserebral travmada görülen kafatası kemiğinde kalın beyin zarında yaralanma olmasıdır.