KAFATASI KIRIKLARI

Kafatası kırığı, kafatası kırığı hakkında bilgiler:

Kafatası üzerine düşme, kafaya sert bir cisimle vurma veya kafatasmı çarpma gibi kazalar kafatasındaki kemiklerin kırılmasına sebep olurlar. Bu cins kırıklar bugün trafik kazalarının çoğalmasından dolayı daha fazla görülmektedir.Kafatası kırıkları, beyin zarlarının ve beynin bu kazadan müteessir olup olmadığına göre çeşitli belirtiler gösterirler.

Bir çizgiden ibaret olan basit kırıklar o bölgede temasla artan bir ağrıdan başka bir sıkıntı vermezler, Kafatasnı örten deri de çatlamış ve yaralanmış ise yaradan karı aktığı da görülür. Hastanın tam veya kısmi olarak kendini kaybetmesi, bayılması, ağzından, burnundan, kulaktan kan gelmesi, göz bebeklerinin büyümesi beynin müteessir olduğunu gösteren belirtilerdir. Bu kanamalar çok defa, beyin tabanındaki kemiklerin kırıldığına delâlet eder.

Hasta baygınlıktan ne kadar çabuk kurtulur, ne kadar çabuk kendine gelirse, tehlike de o kadar azalmış demektir. Kafatasının kırıkları dolayısıyla menenjitier ve beyin apseleri hasıl olabilir. Bunlardan başka karakter değişmesi, aklî bozukluklar, felçler veya sara hastalığı şeklinde ihtilâtlar hâsıl olduğu da vardır. Bunun içindir ki, kafatası kırıkları en tehlikeli olan kırıklardan sayılırlar.

KONU HAKKINDA BENZER YAZILAR