KAFATASI KIRIKLARI

Kafatası kırığı, kafatası kırığı hakkında bilgiler:

Kafatası üzerine düşme, kafaya sert bir cisimle vurma veya kafatasmı çarpma gibi kazalar kafatasındaki kemiklerin kırılmasına sebep olurlar. Bu cins kırıklar bugün trafik kazalarının çoğalmasından dolayı daha fazla görülmektedir. Kafatası kırıkları, beyin zarlarının ve beynin bu kazadan müteessir olup olmadığına göre çeşitli belirtiler gösterirler.

Bir çizgiden ibaret olan basit kırıklar o bölgede temasla artan bir ağrıdan başka bir sıkıntı vermezler, Kafatasnı örten deri de çatlamış ve yaralanmış ise yaradan karı aktığı da görülür. Hastanın tam veya kısmi olarak kendini kaybetmesi, bayılması, ağzından, burnundan, kulaktan kan gelmesi, göz bebeklerinin büyümesi beynin müteessir olduğunu gösteren belirtilerdir. Bu kanamalar çok defa, beyin tabanındaki kemiklerin kırıldığına delâlet eder.

Hasta baygınlıktan ne kadar çabuk kurtulur, ne kadar çabuk kendine gelirse, tehlike de o kadar azalmış demektir. Kafatasının kırıkları dolayısıyla menenjitier ve beyin apseleri hasıl olabilir. Bunlardan başka karakter değişmesi, aklî bozukluklar, felçler veya sara hastalığı şeklinde ihtilâtlar hâsıl olduğu da vardır. Bunun içindir ki, kafatası kırıkları en tehlikeli olan kırıklardan sayılırlar.

Kafatası kırığı türleri

Kafa yaralanmaları sarsıntılardan, kafa içi hematomlardan kafatası kırıklarına kadar değişir. Başlıca kırık tipleri şunlardır:

Doğrusal Kafatası Kırığı

Kemiklerin pozisyonlarından çıkmadan doğrusal olarak kırıldığı, birkaç gün hastanede kalmayı gerektiren ve ardından hastanın günlük aktivitelerine dönebildiği en yaygın kafatası kırığı türüdür.

Çökük Kafatası Kırığı

Bu kırıklar, travma nedeniyle kırığın çöktüğü kafa derisindeki yaralarla ilişkilendirilebilir. Bu tür kırıklar, kafatası şeklindeki deformasyonu düzeltmek için cerrahi müdahale gerektirebilir.

Diyastatik kafatası kırığı

Dikiş hattı boyunca meydana gelen kırıklardır (dikişler, çocukluk çağında kafatası kemiklerinin birleşip kaynaştığı yerdir) ve bu kırıklar yenidoğanlarda sık görülür.

Baziler kafatası kırığı

Bu, kafatası kırığının en şiddetli şeklidir ve kırık, kafatasının tabanındadır. Kafa tabanı kırıkları nedeniyle hastalarda sıklıkla göz veya kulak çevresinde morluklar oluşur ve sıklıkla yoğun bakım gerektirir.

KONU HAKKINDA BENZER YAZILAR