KARDİYOJENİK ŞOK

Kardiyojenik Şok Nedir?

Kardiyojenik şok, vücudumuzda dolaşan kan ve hacmini normal ya da artmış olmasına rağmen, kardiyak outputun ani olarak da azalmasına neden olarak doku perfüzyonunun yetersiz olmasına neden olur. Yani kalp kökenli nedenler de dolaşımdaki kanın dokulara yeterli efektif olarak gönderilememe durumudur.  Özellikle de akut miyokard enfarktüsü sonrasında yoğun bakımda olan hastaların ölümlerine neden olabilir. Son 30 yılda hastaneye canlı gelebilen hastalarında canlı kalma oranı % 6 ile 8 arasındadır. Bu rakamın kardiyojenik şok mortalitesinin çok yüksek olduğunun gösterir.

En önemli nedeni ise akut miyokard enfarktüsü sonucu oluşan yaygın miyokard hasarlardır.

Bunun dışında:

 • Akut Myokard Infarktüsü
 • Pompa yetmezliği
 • Mekanik komplikasyonları
 • Papiller adele rüptürüne segonder akut mitrali regürjitasyon
 • Ventrikülerseptal defekt
 • Serbest duvar rüptürü
 • Sağ ventriküler enfarkt
 • Kardiyak kasılmalarının ciddi depresyonu
 • Sepsis
 • Myokardlt
 • Myokardial kontüzyon
 • Kardiomiyopati
 • Kan akımların mekanik tıkanması
 • Aort stenozu
 • Hipertrofik kardiyomiyopati
 • Mitral stenoz
 • Sol atrial miksoma
 • Perikardiyal tamponad
 • Sol ventriküler outputun regürjitasyonu
 • Kordal rüptür
 • Akut aort yetmezliği nedenlerden de olabilir.

Güncel sertifikalı ilk yardım eğitim tarihlerini inceleyebilirsiniz.