Kategori: Şoklar

ŞOKTA İLKYARDIM UYGULAMALARI NELERDİR?

Şokta İlk Yardım Uygulamaları Nelerdir?

 • Kendinin ve çevrenin güvenliği sağlanır,
 • Hava yolunun açıklığı sağlanır,
 • Hasta/yaralının mümkün olduğunca temiz hava soluması sağlanır,
 • Varsa kanama hemen durdurulur,
 • Şok pozisyonu verilir,
 • Hasta/yaralı sıcak tutulur,
 • Hareket ettirilmez,
 • Hızlı bir şekilde sağlık kuruluşuna sevki sağlanır (112),
 • Hasta/yaralının endişe ve korkuları giderilerek psikolojik destek sağlanır

İlk Yardım Sertifikası Almak İçin

Src Belgesi

Psikoteknik

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

ŞOK POZİSYONU

Şok Pozisyonu Nasıl Verilir?

Şok pozisyonu nasıl verilir bilgiler:

 • Hasta/yaralı düz olarak sırt üstü yatırılır,
 • Hasta/yaralının bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılarak, bacakların altına destek konulur(Çarşaf, battaniye yastık, kıvrılmış giysi vb.),
 • Üzeri örtülerek ısıtılır,
 • Yardım gelinceye kadar hasta / yaralının yanında kalınır,
 • Belli aralıklarla (2-3 dakikada bir) bir yaşam bulguları değerlendirilir.

İlk Yardım Sertifikası Almak İçin

Src Belgesi

Psikoteknik

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

ŞOK BELİRTİLERİ

Şok belirtileri şunlardır:

İlk Yardım Sertifikası Almak İçin

İlk Yardım Kursu Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin Sayfayı Ziyaret Edebilirsiniz: https://www.yeniumitilkyardim.com/ilkyardim-dersi.php

Src Belgesi Belgesi Almak İçin : https://www.srcbelgesi.co/

KARDİYOJENİK ŞOK

Kardiyojenik Şok Nedir?

Kardiyojenik şok, vücudumuzda dolaşan kan ve hacmini normal ya da artmış olmasına rağmen, kardiyak outputun ani olarak da azalmasına neden olarak doku perfüzyonunun yetersiz olmasına neden olur. Yani kalp kökenli nedenler de dolaşımdaki kanın dokulara yeterli efektif olarak gönderilememe durumudur.  Özellikle de akut miyokard enfarktüsü sonrasında yoğun bakımda olan hastaların ölümlerine neden olabilir. Son 30 yılda hastaneye canlı gelebilen hastalarında canlı kalma oranı % 6 ile 8 arasındadır. Bu rakamın kardiyojenik şok mortalitesinin çok yüksek olduğunun gösterir.

En önemli nedeni ise akut miyokard enfarktüsü sonucu oluşan yaygın miyokard hasarlardır.

Bunun dışında:

 • Akut Myokard Infarktüsü
 • Pompa yetmezliği
 • Mekanik komplikasyonları
 • Papiller adele rüptürüne segonder akut mitrali regürjitasyon
 • Ventrikülerseptal defekt
 • Serbest duvar rüptürü
 • Sağ ventriküler enfarkt
 • Kardiyak kasılmalarının ciddi depresyonu
 • Sepsis
 • Myokardlt
 • Myokardial kontüzyon
 • Kardiomiyopati
 • Kan akımların mekanik tıkanması
 • Aort stenozu
 • Hipertrofik kardiyomiyopati
 • Mitral stenoz
 • Sol atrial miksoma
 • Perikardiyal tamponad
 • Sol ventriküler outputun regürjitasyonu
 • Kordal rüptür
 • Akut aort yetmezliği nedenlerden de olabilir.

Güncel sertifikalı ilk yardım eğitim tarihlerini inceleyebilirsiniz.

ANAFLAKTİK ŞOK

Anaflaktik Şok Nedir?

Anaflaktik şok, Anaflaktik şok hakkında bilgiler :

Kişinin duyarlı olduğu bir maddeyle (alerjik) karşılaşması sonucunda meydana gelen anaflaksinin kısa sürede oluşturduğu şiddetli belirti ve bulgulara anaflaktik şok denir.

Anaflaktik Şok Belirtileri

Anafilaksi, alerjenle karşılaşmayı takip enden ilk iki saatte, özellikle 5-30 dakikada kendini gösterir. Belirtiler ne kadar erken başlarsa o kadar ağrılı veya şiddetli olur. Bazen iyileşmeden birkaç saat sonra belirtiler tekrarlayabilir ve bu durum bifazik reaksiyon olarak adlandırılır. Klinik tablosunun birkaç gün devam etmesi uzamış anaflaksi olarak da tanımlanabilir.

Anafilaksi, alerjisinin etkili olduğu yere veya alerjinin seyrine göre farklılık gösterir. Deride farklılıklar ortaya çıktığında kaşıntı, kurdeşen, karıncalanma, sıcak basması, yüzde kızarma, bütün vücutta veya göz etrafında şişkinlik, kırmızılık, dudak, dil, küçük dil ve yumuşak damakta kaşıntı ve şişlik, avuç içi, ayak tabanı ve genital bölgede kaşıntı gibi belirtiler görülebilir. Solunum sisteminde alerji olduğunda burunda akıntı, kaşıntı, tıkanıklık, hapşırık, boğulma hissi, öksürük, göğüste sıkışma hissi, ses kısıklığı, yutmada zorluk, nefes darlığı, hışırtı ve solunum yetmezliği gibi bulgular ortaya çıkar. Dolaşım sisteminde alerji oluşmaya başladığında düşük tansiyon, taşikardi, şok, bayılma, göğüs ağrısı, kalbin az ya da çok çarpması, kalp durması ile kendini gösterir. Gastrointestinal sistemde  ise ağrı, kramp, bulantı, kusma ve ishale sebep olur. Ayrıca, ağızda metalik tat, terleme, rahmin kasılması, idrar kaçırma, baş ağrısı, bulanık görme, bilinç değişiklikleri ve halüsinasyon görülebilir. Anaflaksi rahatsızlığında ölüm sebebi gırtlak ödemi, tansiyon düşüklüğü ya da kalp krizi olabilir.

Anafilaktik Şokta Hangi İlaçlar Kullanılır?

Anaflaksi şikayeti görülür görülmez en yakın sağlık kuruluşlarına ulaşılması gerekir. Beyin ve kalp gibi organlara daha fazla kan gitmesi ni sağlamak amacıyla hastanın sırt üstü yatırarak bacaklarını yukarı kaldırılmalı.

Geç kalınmadan adrenalin uygulanması yapılmalıdır. Anafilaksinin şikayete göre hastaya adrenalin ile birlikte sıvı ve oksijen de verilir. Adrenalin, birçok etkisini olduğundan tedavide ilk kullanılan ilaçtır. Beta 2 reseptörler üzerine etkileri bronşlarda rahatlamayı gerçekleştirdikten sonra, alfa 2 reseptörlere olan etkileri damarların genişlemesini azaltır. Anaflaksinin ilk bulgularında iyileşme başladıktan sonra kortikosteroid tedavisi uygulanır. Ancak steroidin etkisi kısa sürede başlamadığından dolayı öncelikle kullanılmaz. Kortikosteroidler, hayat kurtarıcı ilaçlar olmayıp yalnızca inatçı organ disfonksiyonunda yardımcı tedavi ajanı olarak geç faz reaksiyonları hafifletmek amacıyla kullanılabilir. Hasta, tedavi sonrasında ise belli süre takip edilir. Bu süre boyunca,solunum sistemi bulgusu olan hastalarda  6-8 saat, kardiyovasküler hastalık bulgusu olan kişilerde de en az 24 saattir. Hasta, taburcu olduktan sonra ise 72 saat süreyle histamine karşı etki göstererek alerjiyi tedavi eden antihistaminik ve kortizonlu ilaçlar verilir.